Odbor přátel Slavie v Kolíně v roce 2011

22.12.2011 21:22

Blíží se vánoční svátky a pomalu končí rok 2011. Vraťme se v krátkosti a z několika úhlů pohledu naší odbočky k jeho průběhu. Zmiňme si několik hlavních atributů, kterými si jej třeba někdy v budoucnu připomeneme.

Fotbalová a hokejová Slavie nám letos dělala radosti pomálu. Hokejová Slavia na jaře došla senzačně do semifinále play off, jen krůček ji dělil od druhého místa. Zde jistě pochvala. Však nyní mírněna bojem ve velmi spodních patrech tabulky, tolik vzdáleni šanci play off. Snad s aktuálním výhledem lepšího finančního zajištění a tedy budoucnosti. 

Ještě větší emoce mezi námi budí fotbal.  Zvláště pak letos. Na jaře slušné bojovné výkony, bodovými zisky podpořené. V kontru proti zjevné ekonomické nestabilitě eskalující v destabilizaci fanouškovské víry s křečovitým výkřikem ve čtvrtek 5. května 2011 při pohárovém semifinále s Olomoucí.  Hrozil zánik klubu, uvažovala se i cílená likvidace. Bohudík se nestalo. Za spolupráce Natlandu a pana Řebíčka byly hrozby odstraněny, dle všeho klub stabilizován. Návrat k předním pozicím se zatím nekoná. Nicméně jistota existence a možnost uvažovat „co příště“ je v tomto směru uklidňující. Však relativizovaná podzimním angažováním letenské ikony F. Straky. Hledejme míru tolerance k tomuto kroku. Přese všechno neuváženému, necitlivému a z hlediska duše slávistické prostě nepochopitelnému. Podzimní ligové výsledky mužstva, kde zimujeme na desátém místě, pak soudíme se zjevnými rezervami a vyhlížíme pozice přednější. Pohárový debakl v nedalekém Převýšově pak taktně nekomentujme. Nedávno rutinní evropské poháry pak díky tomu a ligovým výsledkům nad všechen eventuelní optimismus toho času prostě  nedohlédneme.

Tak diskutujeme při četných našich schůzkách, které se tradičně konají čtvrtek co čtrnáct dní v Obecním domě. Účast je různá a za časů mistrovských byla jistě hojnější. Celkově naše členská základna letos těžce oslabila. Loni FO-OP evidoval v databázi odboček Kolín s 58 členy, již tehdy bylo zřejmé, že počet klesne. Přiznejme, že aktuálně je platícími členy za odbočku Kolín 22 slávistů, přičemž mnozí jsou ještě na Kolín navázání osobními vazbami než přímo lokací. Vypadli členové platící zprostředkovaně pouze příspěvky, jinak se aktivit naší odbočky vůbec neúčastnící. Zde sami sobě nastavujeme zrcadlo, snad ale nezkřivené, opravdové a tudíž svým způsobem rovnější než v předchozích letech.

Stran vnitřního života jsme však udělali další krok kupředu v prezentaci našeho OP. Vedle tradičního jména, kdy jsme si letos připomněli 44 let od založení naší odbočky, od spuštění webu 2009 (nyní 5850 návštěv), vytvořením menší odbočkové vlajky loni, letos jsme navázali vytvořením loga a nechali jsme vyrobit několik propagačních kusů keramiky pro naše použití. Pracuje se též na velké fotbalové vlajce naší odbočky s tímto logem. Vycházíme z časových dispozic jednotlivých aktérů a přiznejme, že ač jsme mohli a chtěli být v sebeprezentaci našeho OP ještě o něco dál, nezbývá než se současnou situací smířit, nenápadně se pochválit alespoň za to málo. Kupředu jdeme krůčky, ale jdeme, postupujeme… 

K obecnému povědomí naší existence pomáhají velké meziodbočkové akce. Mnohé se v kalendáři ujaly a ustálily. Jednak bowlingový turnaj odboček Potkali se u Kolína, smíšených dvojic Slávistická kuželka či letos premiérově za naší podpory  O perníkový Eden v Pardubicích. To jsme si zahráli na nejlepší a největší bowlingové dráze v naší zemi. Je jasné, že musí být další pokračování. Při velké podpoře našich přátel z dalších odboček jsme se setkali při Slávistické plavbě naděje těsně po skončení ligy. Odhodlání jsme všichni prokázali při cyklistické Rovině u Kolína. Oddechově sportovní byl další ročník tenisového turnaje čtyřher Kolinea cup.  A nejvýše nade vše asi všichni postavíme zářijovou besedu s Martinem Vaniakem a Mgr Ondřejem Zlámalem.

Účastnili jsme se Slávistického večera v únoru v hotelu Iris v Edenu, který navazoval na kdysi slavné Slávistické karnevaly. Valné hromady FO-OP v dubnu. V červnu jsme sestavili reprezentativní trio pro Veleňskou pentli a na konci června osobně navštívili Celostátní setkání odboček v Nečíni. Byli jsme při vzpomínkové akci Slávistické dušičky. Pozdravili jsme přátele na výročních schůzích ve Veleni a Rožďalovicích, chystáme se do Brandýsa nad Orlicí.

S těmito odbočkami rádi a nejvíce spolupracujeme a přidejme k nim chvatně ještě Českou Třebovou. Tyto svou účastí na našich akcích pomáhají být Kolínu odbočkou živou nejen vnitřně, ale i zevně. Být odbočkou viditelnou. Přičemž jsme navázali mnohá vzájemná přátelství a takováto podpora bude jistě dále pokračovat. Stejně jako je zjevné, že musí být i z naší strany opětována. Kde toho času vidím velký dluh vůči Brandýsu nad Orlicí. Oslavili třicet let své aktivní činnosti, pořádali  cyklistickou akci Okolím Brandýsa. Obojí bez nás. Nyní nás zvou na svoji výroční schůzi - valnou hromadu. 

Perspektivně se jevil svého času vznik odbočky v Žehušicích, ale možné jejich jádro zatím podporuje členstvím nás. Od loňska též spolupracujeme s odbočkou v Havlíčkově Brodě, další možnosti rozšíření ukáže ještě čas. Při květnové slávistické plavbě nás podpořili též přátelé z Nečíně.  Na bowling jezdí slávisté z odbočky v Rokycanech.  Dále se při našich akcích vídáme s neorganizovanými slávisty z Poděbrad, Nymburka, Chrudimi, Kutné Hory.

Zmínili jsme jakýsi úpadek či rezignaci v naší členské základně. Přičemž je zřejmé, že ti, co zůstávají členy odbočky a Odboru přátel jako takového, jsou členy aktivními. Vídáme se mezi sebou při zápasech, schůzkách ve městě. Zůstalo jádro vskutku slávistické a činné. To budí důvěru v další život odbočky. Možná ovlivňovaný obrazem naší fotbalové Slavie, na druhou stranu i částečně autonomní, podmíněný společenskou - přátelskou vazbou mezi námi.

I proto hledíme do roku 2012 s odvahou pokračování nejen našich členských schůzek, návštěv fotbalových a hokejových utkání našeho oblíbeného klubu. Plánujeme pokračování našich již zaběhlých akcí bowlingových, cyklistických, tenisových, pokračování nadstandardní spolupráce s dalšími odbočkami.

A věříme, že v takové naší aktivitě nás podpoří vzepjetí našeho fotbalového klubu. Že se zlepší obecná slávistická nálada. A když je dobrá nálada, pak je ke všemu lepší chuť a více odvahy.

Za spolupráci, spoluúčast a podporu našich akcí, naší odbočky, našeho slávistického života všem slávistům a přátelům naší Slavie děkuje a do dalšího roku zdraví, sil i vytrvalosti přeje

Michael Janáček