Kolín

Kolín - Středočeský kraj, jeho východní část, přibližně 60 kilometrů od Prahy. Město na Labi. Přes třicet tisíc obyvatel, nadmořská výška náměsti 220 m,n.m. Město se rozkládá z části na poděbradsko-polabské rovině a zčásti na pahorkatině směřující ke Kutnohorsku, Sázavsku jako počínající se Českomoravská vrchovina.
Kolín je známý jako železniční křižovatka a průmyslové město - chemický (Draslovka, Lučební závody, PARAMO-KORAMO), automobilový (TPCA), strojírenský, potravinářský a polygrafický (pamatujeme Obchodní tiskárny Kolín?).

Historie

sv. BartolomějOsídlení Slovany zřejmě již kolem 6. století. Založení města se předpokládá před rokem 1261, za Přemysla Otakara II. Tedy královské město. Situováno samozřejmě na významné hospodářské cestě. Z hlediska obrany pak výhodněji lokalizováno proti Starému Kolínu. Hradby byly dvojité (pozůstatkem dnešní věž Prachovna), pomáhal tok Labe.
Významnou roli v historii města hrála komunita Židů. Synagoga je dnes funkční, najdete zde druhý nejstarší a největší židovský hřbitov v Čechách.
Město mělo svůj hrad, od 19. století významově hospodářské budovy a pivovar, dnes hroutící se trosky hledající svůj smysl a naplnění. Významná bitva se zde odehrála roku 1757, války Prusko - Rakouské jistě mnohý vzpomene. Historický význam má i zdejší elekrárna, dostavěná roku 1932, tehdy s nejvyšším komínem v republice.

Dnes

 Samo město je územně děleno do deseti části, historicky nejvýznamnější je část I, dnešní centrum města. Památková rezervace. Dominantou je gotický chrám sv Bartoloměje, národní kulturní památka. Za pozornost jistě stojí Karlovo náměstí i přilehlé úzké uličky, zčásti jako pozůstatek židovského ghetta.

Město v průběhu roku ožívá několika kulturními akcemi - nejznámější je jistě červnový Kmochův Kolín. Koná se zde mnoho uměleckých akcí vč fotografistického Funkeho Kolína, Mimorial na počest J.G. Deburau. Mnoho nových akcí se ještě prosazuje a hledá svůj řád.

Slavní rodáci: J. G. Deburau (mim), B. Hrozný (orientalista), J.S. Machar (spisovatel), F. Kmoch (skladatel, kapelník), J. Funke (fotograf), J. Krčín z Jelčan (rybníkář), K. Leger (básník). Ze současných pak např B. Ulichrach či M. Zeman.