Potkali se u Kolína 2010 - propozice

04.04.2010 15:14

 

P o t k a l i s e u K o l í n a 2 0 1 0,

aneb

S l á v i s t i c k é b o w l e n í


 


 

Propozice a základní pravidla


 

"Slávistické bowlení" je turnaj v bowlingu.

Je soutěží týmů složených z jednotlivých Odborů přátel, členů Fanklubu Slavie Praha, či zjevných a prokazatelných fanoušků Slavie, které projevily o účast zájem a pořadatel jim účast potvrdil.

 

Termín turnaje je 10. dubna 2010, prezence od 10.45 do 11.00, kdy již chceme začít hru.


 Místem konání je profesionální osmidráha HIT Bowling Pizzeria Kutná Hora https://www.bowling-kh.cz/, kde pořadatel zajistil dráhy.

Zrušení akce je možné pouze z provozních důvodů zařízení Pizzeria bowling, za což pořadatel nezodpovídá. Tuto skutečnost všem týmům dle možnosti včas sdělí, popř. najde náhradní řešení.


 Pro rok 2010 uvažujeme maximálně 16 týmů pro turnaj.


 Každý tým má alespoň 3 hráče. Každý tým odehraje celkem 9 her - ve třech hráčích tedy každý odehraje tři kola – hry. Je možné střídání a tedy účasti více hráčů, viz níže.

Každý tým též bude mít svého kapitána, který může nejen korigovat a stimulovat výkonnost svého týmu, ale též bude dbát ideálního chování všech jeho členů. Tak aby jméno Slavie ten den nebylo nijak poškozeno.

Každému týmu bude patřit jedna dráha. Dráhy vylosujeme, v průběhu už je nestřídáme k urychlení průběhu. Pořadí hráčů na dráze si pak určí členové týmu sami, bude však závazné dle možností po celý průběh - z důvodu přesného závěrečného vyhodnocení.

Střídání hráče může proběhnout vždy po odehraném kole. V rámci jednoho kola možno při vážném zranění (které si nepřejeme). O této skutečnosti rozhodne turnajová komise.

Každé střídání je nutné hlásit pořadateli z důvodu přesného závěrečného vyhodnocení.

 

Vítězství dosáhne tým s nejvyšším skore po 9 hrách.


Hraje se o putovní trofej a věcnou odměnu. Dále budou uděleny věcné individuální ceny.

Všechny týmy obdrží pamětní list.


Úhrada: startovné činí 500 Kč. Vybavení ke hře (vč obuvi) je k dispozici v herně.


Pořadatelem bude vybrána turnajová komise k provedení losu, k rozhodnutí sporných momentů, ke kontrole správnosti výsledků.


V průběhu turnaje bude k dispozici bar a pizzeria, vše na vlastní náklady. V rámci zařízení je tč rezervováno 55 míst k sezení (dle zájmu bude rozšířeno).


Jako nárys jistých orientačních bodů soutěže sepsal a další dotazy zodpoví Michael Janáček, slaviaman@seznam.cz, či nás kontaktujte na odbočkovém mailu slavistikolin@gmail.com.